homosexualitate

Statele Unite: Controverse aprinse legate de hotărârea Curții Supreme de extindere a dreptului la căsătorie și asupra cuplurilor homosexuale sau de oricare alte orientări sexuale

19171463

Pe 26 iunie anul acesta, Curtea Supremă de Justiție a SUA a decretat că, în conformitate cu Amendamentul XIV la Constituție, dreptul la căsătorie trebuie extins și asupra cuplurilor homosexuale sau de oricare alte orientări sexuale. Mai precis, pasajul din acest Amendament, la care se face referire, spune așa:

Secțiunea 1: „Toate persoanele născute sau naturalizate în SUA și supuse jurisdicției acesteia, sunt cetățeni ai SUA și ai statului pe teritoriul căruia locuiesc. Niciun Stat nu va emite și nu va impune vreo lege care să știrbească privilegiile sau imunitățile cetățenilor SUA; de asemenea, niciun stat nu va priva vreo persoană de viața, libertatea sau proprietatea ei, fără un proces juridic adecvat; nici nu i se va putea nega vreunei persoane aflate sub jurisdicția SUA protecție egală în fața legilor.

La vremea promulgării acestui amendament, în 1868, s-a dorit acordarea de drepturi egale negrilor, care încă mai sufereau de pe urma sclaviei. A fost nevoie atunci de această lege, pentru a li se impune statelor să nu mai limiteze drepturile individuale și politice ale acestei categorii care continua să sufere abuzuri pe plan local, în anumite state care nu se puteau desprinde de mentalitățile rasiste și discriminatorii.

Însărcinată? Suntem alături de tine. Sună acum la 0800.070.013

Pe 26 iunie 2015, cu un vot de 5 la 4, cei nouă membri ai Curții Supreme au considerat că „protecția egală în fața legii” poate însemna ca un stat al SUA să fie obligat să elibereze certificate de căsătorie cuplurilor de același sex. (conform art. din Business Insider, autoare Erin Fuchs, 26 iunie)

Același articol citează argumentele judecătorului Anthony Kennedy, purtătorul de cuvânt al susținătorilor noii legi, cel care a susținut în repetate rânduri și în trecut cauza căsătoriilor gay:

Natura căsătoriei este dată de faptul că, în interiorul unei astfel de  legături durabile, două persoane pot găsi libertatea de a se exprima, de a experimenta intimitate și spiritualitate. Asta este adevărat pentru toți oamenii, indiferent de orientarea sexuală”.

Susținut în argumentarea sa de către colegii Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor și Elena Kagan, Anthony Kennedy a continuat:

Statul ține căsătoria la mare preț, prin importanța pe care i-o recunoaște. Excluderea din acest statut poate da semnalul că homosexualii și lesbienele nu sunt cetățeni egali cu ceilalți în anumite privințe […] În contextul unei lungi istorii a dezaprobării față de aceste relații, continuarea negării acestui drept ar continua să cauzeze o mare suferință”.

Patru sunt principiile enunțate de judecătorul Kennedy, care ar susține, în opinia sa, acordarea dreptului la căsătorie pentru aceste peroane:

  1. Dreptul la alegere personală în privința căsătoriei, ca inerent conceptului de autonomie individuală.
  2. Dreptul la căsătorie este fundamental, pentru că susține o uniune a două persoane, a cărei importanță nu este egalată de niciun al acord.
  3. Dreptul la căsătorie oferă protecție copiilor și familiei, devenind relevant în contextul altor drepturi legate de creșterea copiilor, procreare și educație.
  4. Căsătoria este o „piatră de temelie a ordinii sociale a națiunii”.

Desigur că această hotărâre a Curții Supreme a dat naștere unor controverse aprinse de ambele părți. Cei patru judecători care s-au opus au redactat documente de protest. Unul din aceștia, însuși Președintele Curții, judecătorul John G. Roberts, subliniază că în privința definirii familiei, Curtea și-a depășit atribuțiile. Fără a susține una sau cealaltă din cauze, judecătorul Roberts atacă ceea ce el numește vicii de procedură, considerând că nu este de competența celor 5 judecători să reglementeze asupra unor probleme de politică socială, care ar trebui hotărâte de către persoane împuternicite prin votul liber exprimat al populației. (Sursa: Business Insider, autor Peter Jacobs)

Senatorul republican de Texas, Ted Cruz, candidat la președinție, se declară oripilat de hotărârea Curții, caracterizând ziua în care s-a pronunțat ca „unele din cele mai negre 24 de ore din istoria națiunii”. El consideră că este un atac la legile căsătoriei aflate în vigoare în state. „Această decizie radicală, menită să desființeze legile căsătoriei din fiecare stat, nu are nicio legătură în Constituția SUA. Este o pură invenție. Este o decizie în afara legii; prin ea, ei [judecătorii] subminează legitimitatea fundamentală a Curții Supreme a SUA”, mai spune Ted Cruz. (Sursa: Business Insider, autor Hunter Walker)

Ryan T. Anderson, autor al cărților Marriage: What It Is, Why It Matters, and the Consequences of Redefining It [Căsătoria: ce este, de ce e importantă și care sunt consecințele redefinirii ei] și mai recentei “Truth Overruled: The Future of Marriage and Religious Freedom [Adevărul desființat. Viitorul căsătoriei și libertatea religioasă] afirmă și el, în acord cu cei doi autori menționați anterior, că recentul act al Curții Supreme este în primul rând un gest de activism judiciar, menit să satisfacă anumite interese politice de moment, care par să dicteze mersul pe scena principală. Cu toții condamnă imixtiunea Curții în chestiuni de natură socială, precum și gestul deplasat de a extinde spiritul libertăților menționate în Amendament dincolo de intenția legiuitorilor originali, denaturând astfel spiritul democratic al Constituției SUA. „Nimic din Constituție”, spune Anderson, „nu solicită redefinirea căsătoriei, dar Curtea și-a impus propria opinie legată de o chestiune politică ce ar trebui hotărâtă de poporul american și aleșii săi care-l reprezintă.”

Dincolo de argumentele tehnice de resort judiciar și procedural, autorul merge mai departe, sintetizând în mod clar și neechivoc punctul său de vedere cu privire la problema căsătoriei: „Noi, poporul, trebuie să explicăm ce este căsătoria, de ce este ea importantă  și de ce redefinirea căsătoriei este periculoasă pentru societate. Pentru ca o politică a căsătoriei să servească binelui public, ea trebuie să reflecte adevărul că prin căsătorie se unesc un bărbat și o femeie, ca soț și soție, astfel încât copiii să aibă mamă și tată. Căsătoria este bazată pe adevărul antropologic că bărbatul și femeia sunt diferiți și complementari, că din punct de vedere biologic reproducția are nevoie de un bărbat și o femeie, iar copiii trebuie să aibă o mamă și un tată. 

Căsătoria redefinită astfel se confundă cu idila între adulți; de aceea guvernul nu are voie să profite de această confuzie. Căsătoria  clasică este cel mai bun mod prin care societatea poate asigura bunăstarea copiilor. Recunoașterea căsătoriei adevărate de către stat stabilește o puternică normă socială care-i încurajează pe cetățeni, bărbați și femei, să se angajeze unul față de celălalt pentru a-și asuma responsabilitatea copiilor care vor veni.

Redefinirea căsătoriei și transformarea ei într-o instituție incoloră din punct de vedere al sexelor operează o schimbare fundamentală. Acest tip de căsătorie devine mai degrabă subordonat dorințelor adulților, decât orientat spre nevoile și drepturile copiilor, promovând minciuna că rolurile de mamă și tată pot fi jucate de oricine și oricum”. (Sursa: DailySignal, republicată, autor Ryan T.Anderson)

Mergând mai departe pe linia argumentelor biblice de astă dată, autorul Ray Comfort publică un articol in publicația creștină  Living Waters în care, luând ca exemplu ceremonia oficiată la căsătoria cuplului regal britanic William și Kate, el citează un fragment din textul ceremoniei anglicane: „Iubiților, ne-am adunat aici înaintea Domnului spre a-i uni pe acest bărbat și această femeie în legătura sfântă a căsătoriei, care este o stare de mare onoare, instituită de însuși Dumnezeu, pentru a ne simboliza uniunea spirituală între Hristos și Biserica Sa… și de aceea nu este nimănui îngăduit să o privească cu nesăbuință, cu ușurință  sau la bunul plac, ci mai degrabă cu respect … în frică de Dumnezeu, cu înțelegerea scopurilor pentru care a fost creată. Așadar, dacă este cineva care cunoaște vreun motiv pentru care aceștia nu pot fi uniți, să spună acum, sau dacă nu, să tacă pe veci”.

„Așadar,” spune autorul”, dacă eu aș fi prezent la o nuntă despre care eu aș ști că este împotriva legii, în calitate de prieten, ar trebui să vorbesc sau să tac pe veci. Dacă prietenul meu ar vrea să se însoare cu o femeie deja căsătorită, acest lucru ar fi împotriva legii. Dacă el ar vrea să ia în căsătorie un alt bărbat, și acest lucru ar fi împotriva legii, pentru că nu unirea între doi bărbați este ceea ce simbolizează unirea lui Hristos cu Biserica. A redefini acest fel de unire ca o „căsătorie” ar fi pentru mine ca și când m-ați pune să declar că mașina mea VW Beetle de culoare bej ar fi un Lamborghini galben. Nu e nici un pic de adevăr aici și ar însemna să mă mint pe mine însumi. Doi bărbați sau două femei înseamnă altfel decât permite Cuvântul Domnului, așa că aceștia nu ar fi uniți de către Dumnezeu, în consecință nici căsătoria nu ar fi conformă cu legea.” (Sursa: “My Yellow Lamborghini”, A Biblical perspective on the Supreme Court ruling on gay marriage, autor  Ray Comfort)

Chiar dacă nu există consens absolut nici între creștinii și grupările creștine din SUA în privința limitelor acceptării acestor noi tipuri de uniuni, precum și a acțiunilor și atitudinilor în fața acestui fenomen, totuși vocile se ridică la unison în exprimarea îngrijorării față de posibilele repercusiuni negative asupra bisericilor, asupra libertății de credință și asupra posibilelor sancțiuni care ar putea fi impuse celor care se opun mersului reglementat oficial al societății americane contemporane. De aceea, majoritatea autorilor care scriu sau se exprimă pe canalele media apelează la invocarea argumentului Primului Amendament, acela care susține libertatea de expresie, de asociere și de credință religioasă a cetățeanului. În revista Christianity Today a fost publicat în aceeași fatidică zi un manifest semnat de peste 100 de lideri creștini, numit Here We Stand [Poziția noastră], care enumeră argumentele pentru care creștinii se opun recentei hotărâri a Curții. Aceste argumente sunt grupate în șase capete, printre care menționăm:

The Bible clearly teaches the enduring truth that marriage consists of one man and one woman [Biblia arată în mod clar adevărul de nezdruncinat al căsătoriei bazate pe un bărbat și o femeie];

Evangelical churches must be faithful to the biblical witness on marriage regardless of the cultural shift. [Bisericile evanghelice trebuie să rămână fidele adevărului biblic, indiferent de tendințele culturale];

The redefinition of marriage should not entail the erosion of religious liberty. [Redefinirea căsătoriei nu trebuie să atragă după sine erodarea libertăților religioase];

The gospel of Jesus Christ determines the shape and tone of our ministry [Evanghelia lui Isus Hristos este cea care dictează conținutul și forma acțiunilor noastre].

În ultimele zile, America a fost scena celor mai diverse manifestări de stradă pro și contra căsătoriilor gay, uneori antrenând și probleme cum ar fi rasismul, xenofobia și alte exemple de intoleranță și violență împotriva persoanei. Un lucru este cert: la fel ca odinioară Martin Luther King Jr, și astăzi autorii, pastorii, vocile din media creștină îndeamnă la calm, luciditate, arătarea în continuare a dragostei și iertării lui Isus Hristos, în condițiile unei rezistențe pașnice dar ferme. (Sursa:  christianitytoday.com)

„Trebuie să lucrăm”, spune Ryan Anderson”, la răsturnarea acestei decizii și să ne reafirmăm angajamentul față de edificarea unei puternice culturi a familiei, pentru că o mare parte din viitorul nostru depinde de ea”.

Traducere și prelucrare: Monica Stinghe

 

Dacă doriți să traduceți ca voluntar articole pro-viață din engleză, franceză, spaniolă, italiană sau rusă, vă rugăm să ne  scrieți pe adresa provalorimedia@gmail.com

În afară de traducerea unor articole avem nevoie și de voluntari care să realizeze prescurtări în limba română ale unor articole din engleză. Mai multe detalii le puteți afla aici.

De asemenea, căutăm corespondent voluntar pentru Republica Moldova.


Ai o opinie despre un subiect de actualitate? Scrie-ne la

stiripentruviata@gmail.com


DISCLAIMER: Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole relaționate

Back to top button