educaţie sexualăhomosexualitateteoria genului

Victorie pentru familie și democrație: respingerea „Raportului Estrela” în Parlamentul European. Cum au votat eurodeputații români

est

După dezbateri care au durat mai multe luni, în Parlamentul European a fost marcată azi o victorie simbolică pentru democrație, pentru familie și pentru viață: raportul asupra „Sănătății sexuale și reproductive și drepturilor aferente”, cunoscut după numele autorului său drept „Raportul Estrela”, a fost respins de majoritatea eurodeputaților.

În fapt, plenul PE a adoptat o rezoluție alternativă, propusă de un grup de europarlamentari cu vederi conservatoare. Această rezoluție, pe care o redăm mai jos, recunoaște că problematicile sănătății sexuale și a reproducerii, definirii limitelor protejării vieții umane și precum și a educatiei sexuale sunt de competența statelor membre, Uniunea neavând atribuții în această direcție – spre deosebire de Raportul Estrela, care urmărea obligarea statelor la adoptarea unor politici pro-avort, dictate ideologic de grupuri de presiune de la Bruxelles.

Rezoluția alternativă fiind adoptată cu 334 de voturi pentru, 327 contra și 35 de abțineri, Raportul Estrela nu a mai fost supus la vot, fiind considerat respins. 70 de eurodeputați nu au fost prezenți sau nu au votat.

Însărcinată? Suntem alături de tine. Sună acum la 0800.070.013

Rezultatul votului este un mare pas înapoi pentru lobby-ul avortului și al feminismului radical, puternic susținut financiar, inclusiv de la bugetul unional, și politic.

Pe lângă câmpul de bătălie al lobby-știlor de profesie, și cetățeni simpli și-au făcut vocea auzită: peste 100.000 de emailuri au fost transmise eurodeputaților cerându-li-se respingerea Raportului Estrela. Două manifestații (foto) au avut loc luni și marți în fața sediului Parlamentului European din Strasbourg.

Facem mențiunea că, deși fără nicio putere juridică (fiind o simplă recomandare), raportul Estrela ar fi fost utilizat de susținătorii și promotorii săi, grupările de lobby pro- avort și homosexualitate, ca instrument politic de presiune asupra guvernelor și parlamentelor naționale pentru: relaxarea legilor și lărgirea accesului la avort și „contraceptie” sau chiar abolirea legislației care interzice avortul (Irlanda, Polonia și Malta); reprimarea drepturilor parentale prin obligativitatea „educației sexuale” în școli; încălcarea libertății religioase prin sancționarea medicilor și a spitalelor confesionale care refuză să practice sau să găzduiască proceduri avortive; acoperirea avortului, a contracepției și a „schimbării de sex” din bugetele publice.

Felicitări celor care au votat contra Raportului Estrela, respectând suveranitatea națională!

TEXTUL REZOLUTIEI ALTERNATIVE:

[START] A7-0426/2/rev.

Doris Pack, Astrid Lulling, Angelika Niebler, Christa Klaß, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Regina Bastos, Nuno Teixeira, Paulo Rangel în numele Grupului PPE Marina Yannakoudakis în numele Grupului ECR

Raport A7-0426/0000 Edite Estrela Sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente 2013/2040(INI)

Propunere de rezoluție (articolul 157 alineatul (4) din Regulamentul de procedură) de înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A7-0426/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la sănătatea publică și în special alineatul (7) care prevede că „acțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală”,

– având în vedere Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (CIPD), desfășurată la Cairo în 1994, și Programul de acțiune al Conferinței mondiale privind femeile de la Beijing, din 1995,

A. întrucât Programul de acțiune al CIPD Cairo oferă o definiție a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente (SRHR),

1. remarcă faptul că formularea și implementarea politicilor în domeniul sănătății sexuale și a reproducerii și al educației sexuale în școli este o competență a statelor membre;

2. remarcă faptul că, deși formularea și implementarea politicilor în domeniul sănătății și al educației este în competența statelor membre, UE poate contribui la promovarea celor mai bune practici la nivelul statelor membre;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor naționale ale statelor membre, Agenției UE pentru Drepturi Fundamentale și Secretarului General al ONU.

Or. en [END]

CUM AU VOTAT REPREZENTANȚII ROMÂNIEI

Rezultatul general al votului: 334 pentru rezolutia alternativa (contra raportului Estrela) / 327 contra / 35 abtineri / 70 absenți sau nu au votat.
92% dintre deputați au votat conform cu linia partidului sau grupului parlamentar.

În delegația română, au votat pentru „rezoluția alternativă” (contra Raportului Estrela): – le mulțumim!

  • PDL: Elena Antonescu, Sebastian Bodu, Elena Băsescu, Petru Luhan, Monica Macovei, Marian Jean Marinescu, Iosif Matula, Rareș Niculescu, Cristian Preda, Teodor Stolojan, Traian Ungureanu.
  • UDMR: Csaba Sógor, Laslo Tokés, Gyula Winkler.

(toți din Partidul Popular European)

Au votat contra „rezoluției alternative” (pentru Raportul Estrela):

  • PNL: Norica Nicolai, Ovidiu Silaghi, Renate Weber.
  • PSD: Victor Boștinaru, Corina Crețu, Minodora Cliveti, Viorica Dăncilă, Ioan Enciu, Ioan Mircea Pașcu, Dan Claudiu Tănăsescu.
  • Adrian Severin (neafiliat).

S-au abținut:

  • Vadim Tudor (PRM),
  • Sabin Cutaș (PC), Adriana Țicău (PSD) – ultimii doi contra directivei grupului Socialist, din care fac parte; le mulțumim și lor!

Non-vot sau absenți:

  • Dan Dumitru Zamfirescu (PRM), Adina Vălean (PNL), Cătălin Ivan (PSD), Eduard Hellvig (PNL), Daciana Sârbu (PSD)

 

Sursă: Cultura vieții


Ai o opinie despre un subiect de actualitate? Scrie-ne la

stiripentruviata@gmail.com


DISCLAIMER: Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole relaționate

Back to top button