religieteoria genului

9 profesori universitari cer denunțarea Convenției de la Istanbul, citând un manual de genetică: „În momentul fecundării se stabilește sexul genetic al viitorului organism”

Redăm scrisoarea referitoare la Convenția de la Istanbul făcută publică pe ActiveNews.ro de nouă profesori universitari români.

Sex sau gen? Până când?

Pe un site de profil, figurează până în prezent 114 genuri, confundabile, mai mult sau mai puțin, cu sexul.

Există multe demersuri în lume pentru a explica identitatea de gen și dreptul fiecărei ființe umane de a se consideră bărbat sau femeie, chiar dacă decizia lui nu coincide cu sexul genetic și biologic.

Însărcinată? Suntem alături de tine. Sună acum la 0800.070.013

În urmă cu doi ani, în Convenția de la Istanbul ratificată de România, a apărut o definiție nouă:

Gen va însemna rolurile, comportamentele, activitățile construite social, pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei și bărbați.
(Art. 3, alin. c)

Impresia generală este că fiecare poate să creadă orice vrea despre sex și gen, și poate să se identifice oricând cu orice sex și cu orice gen.

Recent, la Focșani, a fost organizată o manifestare cu afiș destinată elevilor care erau invitați să asiste la o conferință despre „egalitatea de gen”, „combaterea violenței în familie”, „dezvoltarea personală” etc. În realitate elevii au asistat la scene de film homo și la pledoaria unui transgender pe numele lui neaoș „Brăila”. În felul acesta organizatorii au încalcat Art. 29 Alin. 6 din Constituția României care prevede că părinții au dreptul constituțional să își educe copiii și trebuia să li se ceară consimțământul. De asemenea au mai încălcat și art. 487 din Codul civil, care spune că părinții au datoria să se îngrijească de dezvoltarea psihică a copiilor potrivit propriilor lor convingeri.

Fiind prinși cu „cioara vopsită”, au pus copiii să iscăleasca pe loc un formular de acord al părinților. Probabil că, potrivit teoriei gender, copilul poate fi propriul lui părinte și de ce nu? – și invers.

Creștinii – cei mai afectați de această modernă și de import pedagogie și democrație – nu obișnuiesc să își rezolve problemele în justiție. Dar credem că dacă inițiatorii și cei care pun în aplicare teoria gender ar avea un minimum simț al dreptății (care la cei mai mulți oameni e înscris în genele creației), ar trebui să ceară iertare zecilor de mii de părinți români.

Învățătura creștină este perfect clară în această privință. În chiar prima referire biblică la crearea omului, în Facere 1,27, citim: „Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie”. Genul este, așadar, un dat creatural. Această afirmație apare repetată puțin mai departe în aceeași primă scriere biblică, anume în Facere 5,1-2: „Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Bărbat și femeie a făcut și i-a binecuvântat și le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut”.

În miercurea celei de a două săptămâni a Postului Mare s-a citit la slujba Ceasului al șaselea o Paremie din cap. 5 al cărții profetului Isaia: „Vai de cei ce zic răului bine și binelui rău; care numesc lumina întuneric și întunericul lumină; care socotesc amarul dulce și dulcele amar!” (Isaia 5,20). Să ne ferească Dumnezeu de a cădea în osânda acestui „Vai”!

Antropologia generală ne învață câteva legi fundamentale ale geneticii (Genetică medicală, Mircea Covic et.all, Ed. Polirom, 2011):

Ființa umană este unică prin structura să genetică și mediul în care s-a dezvoltat în timp.

(Genetică medicală, Mircea Covic et.all, Ed. Polirom, 2011, p. 3).

În momentul fecundării se stabilește sexul genetic al viitorului organism.

(Genetică medicală, Mircea Covic et.all, Ed. Polirom, 2011, p. 203).

Secvența genomului uman este identică la 99,9% dintre oameni, dar diferența de 0,1% face că fiecare om să aibă o secvență unică de ADN.

(Genetică medicală, Mircea Covic et.all, Ed. Polirom, 2011, p. 13)

Ce semnificație au aceste aserțiuni științifice pentru sănătatea trupească, psihologică și sufletească a ființei umane (inclusiv a poporului român și a parlamentarilor lui)?

Atât creștinii, cât și păgânii, ereticii, ateii sau religioșii de orice fel sunt din naștere bărbați și femei. În urmă (sau mai bine zis înaintea) unei ființe umane din prezent sunt mii de generații – barbați și femei născuți din bărbați și femei – înzestrați cu libertatea de a crede, de a decide și de a acționa.

Descifrarea genomului uman arată că secvență lui este identică la 99,9% dintre oameni și că doar 0,1% din genom determină diferența dintre multitudinea de persoane umane care au trăit sau trăiesc pe pământ. Din această realitate divino-umană s-a născut NORMALUL în care evoluăm cu toții.

Dintotdeauna, sexul genetic se stabilește în momentul fecundării și nu pot parteneriatele propagandistice, nici teoria gender să decidă altfel.

Genetica ființei umane, unică și stabilă în veci, întemeiata pe genomul uman (identică la toți oamenii în proporție de 99,9%), evoluează în mediul biologic și social. Dacă omul încalcă sau corupe legile acestui leagăn al creației, pedeapsa nu întârzie, adică apar mutațiile genice – cauzatoare ale multor suferințe.

Să nu fie!

Sinodul bulgar s-a exprimat în legatură cu Convenția de la Istanbul:

Chemăm poporul bulgar să-și apere credința pe care a păstrat-o în mijlocul tuturor încercărilor istorice

[Sau altfel spus, să-și apere genele în mijlocul universului biologic și social].

Reprezentanții Bisericilor creștine din Republica Slovacă denunță Convenția de la Istanbul și cer guvernului slovac să nu o ratifice: Documentul va consolida agenda teoriei de gen și va afecta familia naturală.

Ar fi frumos și o mare bucurie duhovnicească dacă parinții din România – țara care a aderat la Convenția de la Istanbul – ar reacționa pașnic, în scris și prin rugăciune, pentru a îndepărta din hotarele acestui popor atacul și agresiunea la versetele Creației. Și încă mai mare bucurie am avea, dacă am primi un cuvânt de folos de la Sfânta noastră Biserică. Dogmatica Ortodoxă vorbește de la sine.

Semnează:
Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc
Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu
Pr. Prof. Dr. Constantin Necula
Prof. Dr. Sebastian Moldovan
Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu
Diac. Conf. Dr. Ionel Ungureanu
Prof. Dr. Pavel Chirilă
Prof. Dr. Mircea Buta
Prof. Dr. Corneliu Zeană

Citește mai multe informații despre Convenția de la Istanbul


Ai o opinie despre un subiect de actualitate? Scrie-ne la

stiripentruviata@gmail.com


DISCLAIMER: Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole relaționate

Back to top button