Curtea de Justiție a Uniunii Europene: Statele membre UE sunt libere să legifereze sau nu căsătoria sau alte forme de recunoaștere legală pentru cuplurile de același sex

Foto: Curia.europa.eu

Foto: Curia.europa.eu

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a restatuat (paragraful 59) în data de 24 noiembrie 2016 faptul că statele membre UE au competenta in chestiuni matrimoniale si ca pot reglementa casatoria doar pentru cuplurile de sex opus:

“The Member States are thus free to provide or not provide for marriage for persons of the same sex, or an alternative form of legal recognition of their relationship, and, if they do so provide, to lay down the date from which such a marriage or alternative form is to have effect.”

Statele membre sunt astfel libere să legifereze sau nu căsătoria între persoane de același sex sau o formă alternatică de recunoaștere legală a unei astfel de relații, iar dacă fac aceasta, trebuie să menționeze clar data de la care noua reglementare intră în vigoare.

(C-443/15 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=185565&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=646904)

 

, , ,

No comments yet.

Lasă un răspuns