familieMarxism cultural

Trei mari federații din învățământ NU susțin strategia ideologizată de educație parentală

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 05.07.2018

FNAP-IP, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, au luat cunoştinţă de „Strategia Naţională de Educaţie Parentală”, pusă în dezbatere publică de Ministerul Educației Naționale, fără consultarea noastră prealabilă, fapt ce ne face să ne întrebăm dacă într-adevăr este vorba de o strategie care să vină în sprijinul părinţilor. Ca federaţii din domeniul educațional, am fost parteneri de dialog ai Ministerului Educației Naționale, în tot ceea ce înseamnă legislaţie şi strategie în învățământ, cu atât mai mult suntem nedumeriţi ca am fost ignorați în totalitate.

În acest comunicat nu vom dezbate sau combate punctual conţinutul acestei strategii, acest lucru a fost făcut de cadre didactice, părinți, presă şi de aproape 500 de organizaţii neguvernamentale, care şi-au exprimat nemulţumirea, în special la modul în care se încearcă să se impună nişte concepţii care nu sunt conforme cu dorinţele societății.

Fără discuţie, suntem pentru o strategie naţională de educaţie parentală, o strategie care să fie iniţiată de către Parlamentul României şi continuată de către MEN cu sprijinul inspectoratelor școlare, astfel încât să avem un punct de vedere unitar care să reflecte dorinţele părinţilor şi specialiştilor în educație. Faptul că Patriarhia Română susţine că documentul supus dezbaterii publice nu corespunde în totalitate cu ce s-a discutat la nivelul grupului de lucru constituit de Ministerul Educației, ridică un mare semn de întrebare. Faptul că inclusiv Academia Română se opune acestei strategii, întărește hotărârea luată de cele trei federații, de a nu susţine strategia Ministerului Educației.

Proiectul are şi puncte de vedere pertinente. Suntem conştienţi că la nivelul societăţii avem nevoie de toleranţă, responsabilitate şi asimilarea conceptelor europene, dar nu prin impunere, ci prin dialog şi informare. Strategia propusă lamentează, în mod explicit, mentalitatea conservatoare a părinţilor României privind creşterea şi dezvoltarea copiilor.

Însărcinată? Suntem alături de tine. Sună acum la 0800.070.013

Pentru noi, conceptul de familie este definit în Constituţia României, nimic mai mult sau mai puţin! Dreptul la viaţa intimă, este un drept garantat de legislaţia în vigoare, în consecinţă, valorile transmise copiilor/elevilor noştri trebuie să ţină cont de propriile convingeri morale şi religioase.

Art. 29 alin 6 din Constituția României recunoaşte părinţilor dreptul fundamental de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine, iar libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase,nu pot fi îngrădite sub nici o formă.

Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale (art. 29 alin. 1 din Constituție).

Art. 14 alineatul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filosofice şi pedagogice,

Iar art. 2 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului prevede dreptul părinţilor de a asigura această educaţie conform convingerilor lor religioase şi filosofice.

De aici rezultă obligaţia de neutralitate a Statului faţă de diferitele opţiuni, opinii şi convingeri privitoare la valorile centrale ale educaţiei şi familiei; Statul şi funcţionarii săi nu au nici un temei prin care să se pună în poziţia de a stabili ce e bine şi ce e rău, ce e greşit şi ce e just în materie de opţiuni tradiţionaliste sau progresiste. Statul are obligaţia de a se abţine de la a impune sau favoriza propriul său model ideologic.

Vrem să fim bine înţeleşi: Necesitatea unui proiect naţional pentru îmbunătăţirea educaţiei copiilor noştri este de necontestat.

Din nefericire proiectul conține o întreagă pleiada de articole care ar fi necesitat o atentă analiză înainte de a fi pus în dezbatere publică.

În consecință, se impune modificarea Strategiei, cu consultarea tuturor factorilor interesați.


Ai o opinie despre un subiect de actualitate? Scrie-ne la

stiripentruviata@gmail.com


DISCLAIMER: Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole relaționate

Back to top button