religie

Radu Baltasiu: „Regele nostru. Majestatea noastră”


Publicăm în continuare materiale despre Regele Mihai I pentru că mișcarea de conștientizare și duhul de unitate pe care le-a generat ultimul drum pământesc al Regelui în România au vorbit nu doar despre Rege, ci și despre stratul profund al conștiinței românilor.

Acestui strat profund al românilor îi aparțin și apărarea vieții copiilor nenăscuți și promovarea familiei naturale, care reprezintă două subiecte principale ale opiniilor și relatărilor pe care le publicăm.

Textul sociologului Radu Baltasiu este unul dintre cele care au surprins cum viața Regelui Mihai I a generat exprimarea publică a credințelor și valorilor din stratul profund al românilor.

Însărcinată? Suntem alături de tine. Sună acum la 0800.070.013

Regele nostru. Majestatea noastră

Sacrificiul și Lucrarea

Spunea cineva, după multe ore de stat la rând, la Sala Palatului, că moartea Regelui „nu e pentru politicieni, e pentru popor”. Cu alte cuvinte, moartea lui are un rost. Este parte a ceva.

Centenarul Marii Uniri a început cu sacrificiul regelui românilor pe altarul conștiinței lor. Ceea ce înseamnă că Centenarul e mai mult decât spectacol, e lucrare.

Sacrificiul este gestul prin care o comunitate își trimite spre cer ofranda, pentru mulțumire sau pentru îmbunarea sorții. Nu este însă, orice gest, este consacrat, pentru că prin el comunitatea încearcă să-și regăsească intrarea către Divinitate.

Sacrificiul regelui înseamnă că și-a purtat crucea depărtării față de țară, iubind-o, murind tocmai la începutul aniversării Centenarului modernității noastre. Sacrificiul său mai este răbdarea să îl primim cum se cuvine, descoperindu-ne, de fapt, pe noi. Nu enumerăm aici ispitele care i-au stat în cale și pe care le-a parcurs cu demnitate.

Ce este drumul către Divinitate al unei comunități? Regăsirea rosturilor ei. Cum? Prin lucrare. Este îndemn să ne manifestăm lucrător în lume treziți fiind. Cu demnitate. Pentru că lucrarea are două părți: una vizibilă, cealaltă invizibilă. Dimensiunea invizibilă este tocmai trezvia noastră, „golirea de orice nălucire, … paza minții”. (Filocalia IV, 42)

Într-o vreme pe care Eliade o numește teroarea istoriei, primirea regelui ca ofrandă a poporului român la Cel de Sus  este un respiro: să ieșim din rutina stresantă, care ne face tot mai neînțelegători unii cu alții, tot mai nelucrători unii față de alții, și să ne îndreptăm pe cărarea care trebuie ieșind din năluciri

Sacrificiul regelui este pentru ieșirea noastră din rătăcirea vremurilor.  Prin  chemare la paza minții pentru a înfăptui clăditor ceva.

La scara României, lucrarea fiecăruia încă mai pâlpâie, dovadă că mai suntem o națiune întreagă, singura din statele întregite în acest colț de lume după primul război mondial. Este ziua țesută invizibil  de către marele absent din spațiul public, din presă, din manual, de  comunitatea tăcută: poporul român, așa cum e el, rătăcit în lume prin tinerii săi cei mai inteligenți și apți de muncă.

Nu este acesta singurul motiv pentru care încă mai avem țara întreagă. Pentru că în absența unei clase politice, a unei pături intelectuale și a unei administrații competente și cu dragoste de neam,  mai degrabă lucrarea lui Ferdinand, a lui Brătianu și a Reginei Maria e mai trainică decât nimicnicia delăsătorilor și dușmanilor. Încă.

Sacrificiul Regelui tuturor românilor este semnalul că România are nevoie de lucrări vizibile. Pornind de la marea emoție colectivă a ultimului drum al Regelui printre noi, ne dăm seama că este timpul să reînchegăm România prin reconectarea energiilor ei lucrătoare, pentru că urgența dintotdeauna a statului român de după Pacea de la Versailles a fost întemeierea sufletească a unității naționale. În felul acesta vom fructifica, în sfârșit, ceea ce pentru dușmani este slăbiciune: așezarea călare a Daciei pe cele trei direcții geopolitice care se intersectează la noi: Balcanii, Europa centrală și Europa de răsărit (cele „trei fețe ale României” – Golopenția, 154). Dar lucrarea sufletească înseamnă fapte: autostrăzi peste Carpați, susținerea familiei și a maternității, redarea demnității prin școală, dreptate prin justiție, nu doar cătușe, ridicarea satului și recuperarea țăranului risipit în lume. Va reuși sacrificiul regal să elibereze energia creatoare națională,  captivă azi între politicianismul parazit și neoliberalismul de import al unei străzi cu prea multă voință? Pentru că dacă este evident că avem o clasă politică ineptă, care își arondează administrația țării după chipul și asemănarea ei, avem o masă de tineri, destul de gureșă, care practică ceea ce Vulcănescu scria acum 70 de ani, „activismul prin disperare”: „Setoşi de absolut, aceştia nu aspiră decât la faptă. La fapt, indiferent de sensul ei. Ei se aruncă, fără să ştie clar în ce scop, în braţele unei credinţe fanatice, la modă, pe care nu o mai discută … . Aici, îşi găsesc un prim fel de absolut: sprijin turmei.

Acest fanatism îi face uneori îndârjiţi, alteori le răpeşte discernământul. Şi câte odată omenia.” (Vulcănescu, p.36)

Până acum, singura lucrare vizibilă este aceea a Catedralei Mântuirii Neamului. Ne place sau nu, altă lucrare care să ne-o dedicăm, să ne închege, ca popor, nu avem.

(…)

Reculegerea

Foto: Edmond Niculuşcă / Mediafaxfoto

Spuneam la început că, pentru zeci de mii de oameni care au stat la rând pentru a-și aduce un ultim omagiu la Sala Tronului din Sala Palatului, totul a avut un rost. Ajungi la pătrunderea rosturilor în acest moment de pauză al marasmului istoric, prin reculegere.

Cei care au reușit să se rânduiască astfel au avut parte de o experiență aparte, situată la legătura dintre lumea de aici și lumea de dincolo, mediată și aceasta de Rege: reculegerea, adică regăsirea cu tine însuți. Iar sensul regăsirii este, cum am văzut, trezirea, mai precis, trezvia. Pentru că omagiul adus celui care ne face să fim ceea ce alții se tot chinuie să ne ia, ne atinge și pe noi cu majestate: demnitatea. Românii au redevenit demni, și-au regăsit majestatea, caracterul de popor cu șira spinării, îngenunchind în fața regelui lor pe catafalc. Cei care au „sărit rândul” n-au avut timp să se reculeagă. Pentru că e nevoie de puțin pelerinaj interior pentru a afla ce e cu tine, mai ales când este vorba să te legi de celălalt, ca neam. Nu știu dacă politicienii care au venit, scurt, „să-și prezinte omagiile”, vor fi fost atinși de sentimentul acesta al demnității, de majestatea noastră. Aceasta înseamnă că nu de la actualul etaj politic va începe reconstrucția națională.

Ni s-a înfățișat, iată, încă un reflex al luminii sacrificiale regale.

Ne amintim că lui Stalin nu îi plăcea asta: omul nu trebuia să stea în genunchi, să se roage. Omul nu trebuia să se adune. Trebuia să execute fără să gândească – de aceea mintea omului era mereu scufundată într-o supă a cultului personalității dictatorului. Zinoviev, despre homo sovieticus: „Comunismul eliberează oamenii de îngenuncheat; aici e punctul psihologic al întregii probleme. Chiar dacă am dori să îngenunchem în faţa puterii, n-am fi lăsaţi s-o facem. … Este interzis să îngenunchezi în comunism. În comunism omul este obligat să stea drepţi, … ochii deschişi şi fixaţi servil către autorităţi.” (p.37-38)

(…)

Rege/Dominus/Princeps – Principiul și IDEEA

Regele este singura instituție politică care face legătura dintre cer și pământ, guvernând pentru țărani – pentru oamenii țării, este dimensiunea voievodală a politicii românești.

(…)

Agentul guvernului SUA, prezent în Piața Palatului cu ocazia demonstrației din 8 nov 1945, nota în raportul său despre „rezistența fermă a poporului in fața tirului armelor, ca și cum se aflau în fața unui principiu.” (Idem, p.57, s.n.)

Ce principiu? Al Domnitorului, al domnului. Iorga. De fapt, principiu, princeps, este si domn. Domnul este principele țăranului – locuitorul țării.

Țăranul – locuitorul țării

Dacă Biserica este instituția transcendentului, Regalitatea este principiul lucrător, iar forma concretă o ia omul țării, țăranul. Acum 100 de ani lucrurile erau mai simple: 80% dintre locuitori erau țărani. Acum, aceștia mai sunt circa 40% și nici nu se bucură de recunoaștere, statistica înghesuindu-i într-o vreme la rubrica „lucrător familial neremunerat”, media și intelectualul rasat îi exilează în zona conceptul de imitație a „fermierului”, iar clasa politică chiar s-a mândrit până nu de mult cu plecarea lui în străinătate, cea mai amplă bejenie colectivă din istoria noastră, uitând că țărănescul și satul sunt singurele rezervoare ale bunului simț, omul postmodern umblând prin deșertul tolerării reciproce, în cel mai bun caz.

Deci, trebuie să înțelegem totdeauna pe regele românilor prin corelatul său, țăranul. În acest fel vom înțelege și efuziunea celui 1 milion de români la vizita Majestății Sale din 1992.

Regalitatea la români nu a fost doar nobiliară, ca în Vest. Este suficientă o vizită la Sala Tronului, împânzită de tablouri votive cu motive țărănești, pentru a avea această revelație. „Carele cu boi” și „Țărăncuțele” lui Grigorescu nu sunt doar „nostalgii pășuniste” ale unei culturii „neevoluate”, sunt expresia unei alte așezări a ordinii pe aici. Aici ordinea e voievodală, întemeiată pe țăran.

Democrația la români este țărănească și în fruntea ei a fost dintotdeauna domnul, iar ultimul domn al românilor a fost Regele Mihai. Faptul că cei mai mulți dintre noi, nu mai suntem țărani, ca ocupație, e altă chestiune. Doar bunul simț. De aceea am îngenunchiat în fața Majestății Sale. Înmormântarea Regelui ne-a pus față în față cu bunul simț. Subit. Și dacă înțelegem acest fenomen, al circulației trăsăturilor între categoriile sociale, va fi un pas înainte în cunoașterea sociologică a României.

Sunt televiziuni care o tot țin cu „ultimul rege”. După  cum l-a condus pe ultimul drum poporul său, n-aș crede că e ultimul rege al românilor.

Florile din urma Sa, sunt certitudinea că minoritatea care contează și-a regăsit demnitatea. Și de aici, cu voia Domnului, ne-o vom fi regăsi toți.

Centenarul. O clarificare

Noi nu sărbătorim doar 100 de ani de statalitate, cum le-ar plăcea unora. Statalitatea românească e cel puțin bimilenară, pe vremea când unii încă nici nu apăruseră prin stepele Extremului Orient. Sărbătorim un ciclu de demnitate națională, cel al apariției statului modern întregit, Marea Unire, și comemorăm sacrificiul celor aproape 800 mii de soldați și civili români din primul război mondial.

BIBLIOGRAFIE
Anton Golopenția, Opere complete, Vol. I, Sociologie, Ed. alcătuită și adnotată de Sandad Golopenția, Ed. Enciclopedică, [București], 2002
Dinu C. Giurescu, Imposibila încercare, Greva regală, 1945. Documente diplomatice, Ed. Enciclopedică, București, 1999
Mircea Vulcănescu, Către ființa spiritualității românești. Dimensiunea românească a existenței, 3,  Editura Eminescu, 1996
Nicolae Iorga, Hotare şi spaţii naţionale. Afirmarea vitalităţii româneşti, studiu introductiv de Mihai Ungheanu, postfaţa de Sever Ardelean, Editura Porto Franco, Galaţi, 1996 [1938]
D. Stăniloae (ed.), Isichie Sinaitul, Filocalia, IV, 1948.
Al. Zinoviev, Homo Sovieticus, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1991, p.12
Marius Mioc, „Declarația de la Budapesta”, 1 mar. 2012, https://mariusmioc.wordpress.com/2012/01/03/declaratia-de-la-budapesta-din-1989-si-aberatiile-care-se-spun-in-legatura-cu-ea/


Ai o opinie despre un subiect de actualitate? Scrie-ne la

stiripentruviata@gmail.com


DISCLAIMER: Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole relaționate

Back to top button