familie

Poziția Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea – Conferința Muntenia: un DA hotărât la referendum

În contextul referendumului național, dedicat clarificării termenului “soți”, considerat, în ultimul timp, interpretabil, prin sintagma “un bărbat și o femeie” în cadrul Constituției României,

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Muntenia
susține și încurajează clarificarea înțelesului originar al textului constituțional
printr-un DA hotărât, acordat propunerii legislative de revizuire a Constituţiei.

Considerăm că stabilirea expresă a faptului că o căsătorie se încheie doar între două persoane și doar între parteneri de sex biologic diferit, prin înlocuirea, sintagmei ”între soți” cu sintagma ”între un bărbat și o femeie” în cadrul textului constituțional, realizează o clarificare fără echivoc a intenției și semnificaţiei originare a textului în privința exercitării dreptului fundamental la căsătorie.

Clarificarea propusă este în acord deplin cu:

  • Declarația Universală a Drepturilor Omului, care, la articolul 16, precizează că „bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie” fără a consacra un drept fundamental la căsătorie persoanelor de același sex;
  • Convenția Europeană a Drepturilor Omului care, la articolul 12, precizează că „bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie” fără a consacra un drept fundamental la căsătorie persoanelor de același sex;
  • Constituția României care prevede în articolul 20 că „dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte;
  • Codul civil românesc care, la articolul 258, aliniatul 4, precizează că „în sensul prezentului cod, prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie” iar la articolul 259 definește căsătoria ca fiind “uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie” fără a preciza în dreptul instituției căsătoriei posibilitatea uniunii persoanelor de același sex;
  • Constatarea și avizarea pozitivă a Curții Constituționale a României în dreptul acestei inițiative, reținând legalitatea ei și faptul că nu implică nicio ingerință vreunui drept individual, fiind îndeplinită condiția ca revizuirea să nu suprime, afecteze, restrângă vreun drept fundamental recunoscut în Constituție;
  • Dicționarul Explicativ al Limbii Române care definește termenul de soți ca fiind “două persoane de sex opus unite prin căsătorie, argument important prin prisma faptului că, în interpretarea normelor juridice, când legea nu definește un cuvânt sau o sintagmă, acesta/aceasta urmează, a avea înțelesul din limbajul obișnuit.
  • Convingerile fundamentale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea care subliniază că instituţia căsătoriei a fost întemeiată de Dumnezeu, în Eden și o definește ca fiind „unirea pentru toată viaţa dintre un bărbat şi o femeie”
  • Manualul Comunității care subliniază: „căsătoria este un angajament public, încheiat legal, pe viață, între bărbat și femeie”
  • Biblia, așa cum putem vedea în ansamblul ei, în special în Geneza 2:21-24; Marcu 10:2-9 și Romani 7:2.

Cu privire la încercările de abordare politică, desigur, climatul politic actual sau anumite experiențe personale ne pot zugrăvi activitatea politică sau administrativă ca una plină de corupție, imoralitate și compromisuri. Dar un răspuns clar, în fața tendințelor actuale de reinterpretare a unor instituții prezente în viața oamenilor este un răspuns civic normal și așteptat din partea întregii societăți. Copilul nu se aruncă niciodată cu apa murdară.

Însărcinată? Suntem alături de tine. Sună acum la 0800.070.013

În acest context, deși respectăm opiniile celor care pot gândi diferit, deși credem că toți oamenii, indiferent de orientare sexuală, sunt copiii lui Dumnezeu și trebuie să fie tratați cu politețe, înțelegere și o dragostea ca a lui Hristos, în acord cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și cu propriile convingeri, susținem că doar „bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători”, încurajăm la clarificarea fără echivoc a termenului de soți prin sintagma “un bărbat și o femeie” și respingem orice reinterpretare forțată a termenului consacrat de “soți”.

Dumnezeu să binecuvânteze România și viitorul copiilor săi!

Pentru că România nu este a noastră, ci a urmașilor, urmașilor noștri.

21 septembrie 2018
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Muntenia
Sursa: AdventistMuntenia.ro


Ai o opinie despre un subiect de actualitate? Scrie-ne la

stiripentruviata@gmail.com


DISCLAIMER: Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole relaționate

Back to top button