SUA reafirmă la ONU că avortul este o alegere, dar nu un drept şi prin urmare nu sprijină finanţarea lui din fonduri de sănătate publică

ONU-Geneva

Foto: Misiunea SUA la ONU – Geneva/Eric Bridiers

La Geneva, Consiliul  ONU pentru Drepturile Omului a adoptat recent o rezoluţie în vederea eliminării violenţei îndreptate împotriva femeilor.

Reprezentantul SUA la sediul ONU din Geneva, Secretarul de Rangul Întâi Jason Mack, a dat citirii poziţia SUA referitoare la aceasta. În document se arată că Statele Unite sprijină „spiritul” rezoluţiei şi că SUA se alătură celorlalţi membi ai Consiliului pentru Drepturile Omului „în condamnarea tuturor actelor de violenţă îndreptate împotriva femeilor şi fetelor şi cere eliminarea tuturor formelor de violenţă sexuală sau de alt fel bazate pe gen, inclusiv eliminarea traficului de femei şi de fete”.

Însă, se spune în continuare în declaraţia SUA, Statele Unite „trebuie să se disocieze de consensul existent în ceea ce priveşte accesul la servicii sigure de avort”. Această precizare a SUA face referire la punctul 9 (d) al rezoluţiei ONU, care menţionează că violenţa împotriva femeilor trebuie prevenită şi prin prin promovarea şi protejarea drepturilor omului pentru toate femeile – iar aici se menţionează, printre altele, asigurarea accesului la „servicii sigure de avort acolo unde legea permite aceasta”.

Declaraţia SUA menţionează că legislaţia internaţională nu recunoaşte un aşa-zis drept la avort, iar SUA – în urma reinstaurării şi extinderii de către preşedintele Trump a Politicii de la Mexico City – nu sprijină finanţarea publică a serviciilor de avort prin sistemele publice de sănătate.

În document se mai afirmă:

După cum s-a spus în mod clar de-a lungul anilor, există un consens internaţional că aceste documente nu creează noi drepturi recunoscute internaţional, precum un aşa-zis „drept” la avort. Statele Unite sprijină pe deplin principiul alegerii libere a opţiunilor de sănătate maternă şi sănătatea copilului şi a celor de planificare familială. Noi nu recunoaştem avortul ca metodă de planificare familială şi nici nu sprijinim ideea includerii acestui serviciu în oferta sistemelor de sănătate finanţate public. Statele Unite este cel mai mare furnizor bilateral de servicii publice de sănătate reproductivă şi asistenţă în planficarea familială.

 

Citeşte şi Schimbare uriaşă la ONU: UE rămâne singura susţinătoare a avortului la ONU, după ce SUA devine pro-viaţă!

Citeşte şi Ambasadorul nominalizat al SUA la ONU, Nikki Haley, se opune definirii avortului ca drept al omului, pronunțându-se „puternic pro-viață”

 

No comments yet.

Lasă un răspuns