teoria genului

Proiectul senatorului Lungu de interzicere a ideologiei gender în școli e motivat serios. Iată cum

de Redacția Stiripentruviata.ro

Senatorul Cristian Vasile Lungu a depus la Parlament un proiect de lege prin care s-ar interzice propaganda gender (ideologia de gen) în școli, informează Active News. În Expunerea de motive, senatorul arată că în timp ce copiii sunt protejați de „de dogme religioase și doctrine politice”, nu există nicio protecție de ideologiile politice.

„Observăm că, în timp ce principiul independenței față de dogme religioase și doctrine politice, precum și principiul promovării educației pentru sănătate sunt dezvoltate prin legiferarea interzicerii unor activități care le încalcă, în schimb, principiul independenței față de ideologii nu se regăsește la nivelul interdicțiilor decât sub aspectul normelor de moralitate.   Cu toate acestea, în ultimii ani, a apărut o nouă ideologie de gen. Conform acesteia, sexul biologic nu ar trebui să eticheteze persoanele drept „femeie” sau „bărbat”, ci fiecare dintre oameni poate alege din zecile de tipuri de gen pe cel pe care îl preferă.

O dată cu apariția ideologiei de gen, fenomenul prozelitismului, atât pe baza criteriului de sex cât și a celui de gen, a devenit un pericol real în sistemul de învățământ.

În consecință, propunerea legislativă completează enumerarea interdicțiilor cu interdicțiile prozelitismului pe baza criteriului de sex și a prozelitismului pe baza criteriului de gen”,  a scris senatorul.   Conform proiectului de lege, „în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară, sunt interzise:

Însărcinată? Suntem alături de tine. Sună acum la 0800.070.013
 • activitățile care încalcă normele de moralitate; 
 • activitățile care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
 • activitățile de natură politică;
 • prozelitismul religios;
 • prozelitismul pe baza criteriului de sex;
 • prozelitismul pe baza criteriului de gen”.

Cine nu respectă aceste interdicții va fi sancționat cu „amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei”.

Redăm mai jos și textul proiectului depus de senatorul Lungu.

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic. – Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară, sunt interzise:

 • a)activitățile care încalcă normele de moralitate; 
 • b)activitățile care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
 • c)activitățile de natură politică;
 • d)prozelitismul religios;
 • e)prozelitismul pe baza criteriului de sex, astfel cum este definit prin art. 4 lit. d2) în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare; f)prozelitismul pe baza criteriului de gen, astfel cum este definit prin art. 4 lit. d3) în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.”

2.La articolul 360 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b1), cu următorul cuprins: ” b1) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.” 

3.Alineatul (3) al articolului 360 se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. b) și b1) se fac de către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu competențe în domeniu.”


Ai o opinie despre un subiect de actualitate? Scrie-ne la

stiripentruviata@gmail.com


DISCLAIMER: Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole relaționate

Back to top button