PF Chiril: „Când libertatea devine un idol, separată de noţiunea de responsabilitate, omenirea este în pericol de moarte”

Foto: Basilica.ro


Vizita Patriarhului Chiril la Bucureşti a fost analizată politic, dar extrem de importante sunt discursurile pe care el le-a ţinut.

Pentru identificarea corectă a cauzelor problemelor pe care le-a generat revoluţia sexuală este foarte folositoare explicaţia că în momentul separării libertăţii de responsabilitate pericolul este foarte mare. Revoluţia sexuală a clamat eliberarea de orice constrângeri. Nu şi-a asumat însă responsabilitatea faptelor. Cea mai evidentă consecinţă sunt cele 1 miliard de avorturi din lume, care sunt consecinţa întreţinerii de relaţii intime fără asumarea responsabilităţii pentru copiii concepuţi în cadrul lor.

Redăm în continuare câteva extrase din comunicările susţinute de PF Chiril cu ocazia vizitei sale la Bucureşti.


Îndepărtarea de adevărul dumnezeiesc a fost în toate timpurile cauza multor nenorociri, necazuri şi încercări. Acest lucru se referă atât la viaţa personală a omului, cât şi la viaţa societăţilor şi popoarelor. Cu poporul rus s-a făcut un experiment monstruos care a demonstrat întregii lumi că nu poţi construi o societate fără Dumnezeu. Totuşi, chiar şi astăzi mulţi încă nu au înţeles acest exemplu şi nu se gândesc la fenomenul istoric al catastrofei ruseşti, precum şi la proiectarea acestuia asupra contemporaneităţii.

Astăzi, creştinismul se confruntă cu invazia agresivă a secularizării militante în toate sferele vieţii sociale. Astăzi păcatul devine normă, pentru că în societatea de consum se pierde noţiunea de legătură între libertate şi responsabilitate. Libertatea de a alege, promovată astăzi de doctrina liberală, nu-i poate aduce de la sine omului fericirea şi bunăstarea, mai ales atunci când alegerea lui este definită exclusiv de factori materiali.

Alegerea răului devalorizează libertatea omului, mai ales atunci când aceasta este folosită cu scopul de a distruge demnitatea persoanei. Atunci când libertatea devine un idol, când aceasta este separată de noţiunea de responsabilitate, omenirea este în pericol de moarte.

O altă responsabilitate care este necesar să însoţească libertatea credinţei din prezent este folosirea libertăţii pentru a mărturisi în societate adevărurile vieţii. Între ele, sunt cu siguranţă fotografiile şi clipurile video cu primele momente ale vieţii, inaccesibile în trecut, dar aduse astăzi de ştiinţa ecografiei, ori studiile ştiinţifice despre specificitatea şi complementaritatea bărbaţi – femei.

Această libertate a fost dobândită cu un preţ amar plătit de generaţiile anterioare şi cu preţul jertfei multor mii de Mărturisitori şi Neomartiri ai Ortodoxiei, care au suferit în timpul comunismului. Vremurile de astăzi, când noi ne îndeplinim slujirea, şi posibilităţile pe care le avem reprezintă un talant preţios pe care l-am primit de la Mai-marele Păstor dumnezeiesc. Vom da socoteală în faţa lui Dumnezeu şi a istoriei despre modul în care am folosit acest talant, pentru că noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu (1 Cor. 3, 9).

Trebuie să păstrăm cu sfinţenie în memorie şi să studiem atent experienţa istorică a Sfintei Biserici din anii grei ai încercărilor. Să avem grijă şi să învăţăm turma binecredincioasă în vederea confruntării cu noile provocări ale contemporaneităţii şi ale viitorului. Această lucrare creatoare în via Sfintei Biserici a lui Hristos nu este posibilă fără comuniunea frăţească între noi toţi şi fără întărirea relaţiilor dintre Bisericile noastre surori şi popoarele pe care acestea le păstoresc.

Patriarhul Chiril are şi experienţa familiei sale în privinţa persecuţiei comuniste, bunicul şi tatăl său fiind închişi mulţi ani pentru credinţă:

În arhiva mea personală s-a păstrat o ediţie din 19 mai anul 12 (se are în vedere anul 1929, noua eră fiind calculată de la revoluţia din octombrie) a ziarului „Ateul”, editată de organul oficial al „Uniunii centrale a ateilor din URSS”. Articolul de pe prima pagină este intitulat „Copiii mecanicului Gundeaev”. Acolo se spun următoarele:

„La şcoală aceşti copii se poartă urât. Le povestesc altor copii despre sfinţi. Chiulesc de la orele de etică şi comportament în societate. Am încercat să-i întrebăm de ce fac aşa ceva, iar ei ne-au răspuns: „Noi ştim că puterea se va schimba în curând” Articolul se încheie cu următoarele cuvinte: „Trebuie să ne punem întrebarea dacă are rost să instruim astfel de elemente în şcoala sovietică, iar sindicatul să verifice ce fel de om este mecanicul de tren Gundeaev”. Urmează apoi semnătura autorului articolului: „Rabcor” (corespondent din clasa muncitoare).

În articol era vorba de bunicul meu Vasili Gundeaev, care lucra în anii 1920 la căile ferate şi aşa îşi întreţinea familia. Când a apărut articolul în ziar bunicul fusese deja „verificat”, pentru că în luna mai a anului 1920 el a ajuns în lagărul de concentrare de la Solovki. Au urmat apoi ani lungi de închisoare şi exiluri. Cu toate că a trăit în condiţii dintre cele mai grele, bunicul meu a rămas în viaţă, iar în anul morţii lui Stalin (1953), la vârsta de 71 de ani, a devenit preot.

Tatăl meu era deja preot. El a fost unul dintre copiii despre care scria articolul din ziarul „Ateul”. A trecut şi el prin lagărele de concentrare staliniste din anii 1930, însă a reuşit să supravieţuiască.

Citeşte integral pe Basilica.ro discursul discursul al PF Chiril la Şedinţa Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române dedicată comemorării victimelor comunismului

Citeşte integral pe Q Magazine interviul exclusiv acordat de PF Chiril


Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.

DONEAZĂ !

Asociaţia ProValori Media
RO18RZBR0000060016473191- RON
RO85RZBR0000060016473246 – EUR

Dragă cititorule,
Foarte multă lume se bate pentru atenţia ta, dar noi nu putem face asta.
Aşadar, îţi lăsăm deplina libertate de a alege să ne urmăreşti sau nu.
Ne străduim să adunăm la un loc, fără conformism, teamă sau prejudecăţi,
informaţiile relevante pentru tine, familia ta şi alegerile tale.
Pentru a ţi le proteja şi păstra, trebuie să fii în primul rând informat.
Dacă ţi se pare că informările şi analizele pe care le selectăm sunt utile pentru viaţa ta
şi se pot dovedi necesare în dezbaterea publică din România,
te invităm să faci cunoscut site-ul nostru şi altora
şi să susţii financiar, după posibilităţi,
continuarea şi profesionalizarea demersului nostru.
Cu recunoştinţă,
Redacţia Stiripentruviata.ro
Ştiri pentru viaţă, pentru femeie, pentru familie

 

No comments yet.

Lasă un răspuns