Comisia Europeană, chemată în justiţie pentru respingerea iniţiativei One of Us

TurtleBayAndBeyond, 1 august 2014

Curtea Europeană de Justiţie a primit de curând o sesizare prin care se cere anularea deciziei Comisiei Europene de a nu da curs iniţiativei cetăţeneşti One of Us. Prin această iniţiativă s-au strâns semnături de la aproape două milioane de cetăţeni europeni ce se opuneau finanţării din bani publici a utilizării de embrioni umani în medicină şi cercetare.

Reprezentanţii iniţiativei cetăţeneşti reclamă că răspunsul Comisiei Europene (CE) a fost neadecvat şi necoform cu obligaţiile acesteia.

Cu alte cuvinte, este un test al democraţiei în Europa, deoarece mecanismul iniţiativelor cetăţeneşti a fost introdus tocmai pentru a democratiza instituţia Comisiei Europene, singurul organism public UE abilitat să inişieze legislaţie, deşi este format din funcţionari care nu sunt aleşi de popor.

În sesizarea înaintă Curţii, se spune: „Cu siguranţă nu a fost în intenţia Tratatului de la Lisabona să creeze un mecanism prin care o petiţie semnată de pest eun milion de cetăţeni să poată fi respinsă de Comisie doar printr-o declaraţie arbitrară”.

Curtea Europeană de Justiţie se va afla în faţa unei dileme. Pe de o parte, Regulamentul de funcţionare al Comisiei Europene (CE), aşa cum este el formulat, lasă la latitudinea CE să acţioneze sau nu după ce primeşte o iniţiativă cetăţenească. Pe de altă parte, tocmai aceasta ar însemna că mecanismul iniţiativelor europene cetăţeneşti este inutil. Dacă li se dă dreptate reclamanţilor, monopolul iniţiativei legislative pe care îl deţine CE va lua sfârşit.

De aceea, Curtea ar putea fi tentată să nu admită procesul pe motive procedurale. Dar asta ar însemna şi că cetăţenii nu au nicio posibilitate de a contesta juridic răspunsul Comisiei Europene. Aşadar, Curţii Europene îi revine ingrata sarcină de a decide dacă democraţia participativă în UE este sau nu o promisiune goală.

Foto: Poltrona Frau Miami Group

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

, ,


Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.