CE NU SPUNE NIMENI DESPRE VACCINURI. Scrisoare deschisă a Asociaţiei Învaţă să Zbori către Ministerul Sănătăţii referitoare la proiectul de Lege privind organizarea şi finanţarea activităţii de vaccinare a populaţiei din România

Foto: Sura Nualpradid / FreeDigitalPhotos.net

Foto: Sura Nualpradid / FreeDigitalPhotos.net

La dezbaterea din 11 mai 2017 privitoare la proiectul de Lege a vaccinării, asociaţia Învaţă să zbori a depus o scrisoare deschisă către Ministerul Sănătăţii, principalul autor al proiectului.

Scrisoarea argumentează de ce proiectul de lege prezintă mari probleme din punct de vedere juridic şi evidenţiază aspecte mai puţin popularizate, dar absolut esenţiale despre vaccinare, precum următoarele:

ŞTIAŢI CĂ…?

  • Vaccinul nu poate preveni transmiterea niciunei boli (sunt administrate pentru a diminua simptomele bolii)
  • Copiii recent vaccinaţi… injectați cu vaccinuri care conțin virusuri vii atenuate (de exemplu trivaccinul ROR) sunt contagioși și transmit mai departe în populație virusurile vii care le-au fost injectate prin intermediul acelor vaccinuri
  • Două mari epidemii de rujeolă (cea din Quebec şi cea din China) au arătat că rujeola încă se manifestă în rândul populaţiei, deşi rata de vaccinare era 95-97% în Canada şi 99% în China
  • Există şi indivizi care au un raspuns imun slab, care în ciuda rapelurilor nu creează tirul de anticorpi, astfel încât, într-un interval de 2-5 ani de la ultima vaccinare, devin din nou susceptibili de a face boala. Revaccinarea nu poate corecta responsivitatea imunitară scazută. Ca atare, imunizarea forţată a populaţiei nu are ca finalitate logică şi ştiinţifică eradicarea bolii.
  • Înainte de epoca vaccinării contra rujeolei, incidenţa era preponderent în marja de vârstă 1-15 ani, Mai apoi, după valul de vaccinări, boala se manifestă preponderent la copiii sub 1 an sau la adulţi, fiind şi mai dificil suportat de către aceştia.
  • Deşi expunerea naturală din perioada pre-vaccinală era mai mare, contactul frecvent cu virusul rujeolic crea imunitate pe termen lung, bebeluşii beneficiind în primul an de protecţia pe care o oferă alimentarea cu laptele matern.
  • Mamele vaccinate, care nu au contractat boala în mod natural şi nu şi-au format imunitate de lungă durată, nu pot oferi protecţie copiilor lor în primul an de viaţă.
  • De asemenea, ca factor conex, scăderea ratei de alăptare în România a contribuit şi ea la descreşterea ratei de imunizare naturală a bebeluşilor. În aceste cazuri se poate opta pentru administrarea imunoglobulinelor, care suplinesc rolul anticorpilor.

Citeşte şi VIDEO. Asistent medical, la dezbaterea propunerii de lege a vaccinării: „Este inadmisibil că se încearcă impunerea unui tratament medical, de orice natură, cu atât mai mult cu cât este profilactic și nu terapeutic”

Citeşte Expunerea de motive la proiectul de Lege a vaccinării (10-04-2017)

Citeşte şi Textul proiectului de Lege a vaccinării (10-04-2017)

Redăm în continuare textul integral al scrisorii transmise Ministerului Sănătăţii de Asociaţia Învaţă să Zbori cu privire la proiectul de Lege a vaccinării (sublinierile aparţin redacţiei):

SCRISOARE DESCHISĂ
CĂTRE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
REFERITOARE LA PROIECTUL DE LEGE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FINANŢAREA
ACTIVITĂŢII DE VACCINARE A POPULAŢIEI DIN ROMÂNIA

Asociaţia Învaţă să Zbori îşi exprimă, pe această cale, poziţia oficială în dezbaterea publică referitoare la proiectul de Lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România.

Clic aici pentru a descărca în format *pdf textul integral al scrisorii asociaţiei Învaţă să Zbori referitoare la proiectul de Lege a vaccinării

Vom începe prin a ne exprima dezaprobarea legată de modul defectuos în care a fost organizată această dezbatere. Astfel, potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie”.

Pe lista de luare a cuvântului au fost înscrise 79 de persoane (conform listei publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii) cărora li s-a alocat, fiecăreia, 3 minute. Printr-un calcul matematic simplu, dezbarea ar fi trebui să dureze mimim 3,9 ore!

Cu toate acestea, şedinţa a început la orele 10:00 şi s-a încheiat la orele 13:00. Motivul invocat a fost „disponibilitatea sălii”.

Din aceste considerente, o parte dintre cei înscrişi pe lista de luare a cuvântului nu au avut posibilitatea exprimării punctului de vedere.

Considerăm ca inadmisibilă o astfel de „neglijenţă” organizatorică, mai ales având în vedere subiectul extrem de controversat.

DESPRE ASOCIAŢIE ŞI MOTIVELE IMPLICĂRII ÎN ACEASTĂ DEZBATERE

Asociaţia Învaţă să Zbori îşi propune susţinerea unei educaţii adaptată nevoilor reale ale copiilor din zilele noastre. Avem în vedere schimbarea paradigmei în sistemul educaţional din prisma tuturor părţilor implicate în acest proces. Ne dorim implicarea şi responsabilizarea atât a cadrelor didactice, cât şi a părinţilor şi copiilor. Având în vedere cele de mai sus, considerăm că principiile democratice sunt o bază reală de dezvoltare a valorilor individuale. Aplicarea acestor principii trebuie făcută în concordanţă cu drepturile fundamentale ale omului (în general) şi ale copilului (în special). Din aceste motive am analizat mai întâi problemele juridice pe care le comportă acest proiect.

ASPECTE JURIDICE

1. Ne declarăm total împotriva unui stat abuziv care îi încalcă cetățeanului dreptul la autodeterminare, obligându-l să se supună, sub amenințarea pedepsei, unor proceduri sau tratamente medicale, cu atat mai mult cu cât aceste proceduri nu sunt terapeutice ci profilactice. În acest context, obligarea persoanei de a-şi asuma un astfel de risc („reacţii adverse” ale vaccinării precum și „efecte invalidante”) este un atentat la viaţa şi sănătatea persoanei şi încalcă Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Constituţia României art 22(1) – „dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică sunt garantate”, precum şi alte acte legislative de rang superior, ceea ce este inadmisibil din punct de vedere legal.

Noul Cod Civil stipulează în mod explicit:

art. 4 (1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte.

art. 4 (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.

2. Proiectul de lege încalcă Legea 46/2003 privind drepturile pacientului

art. 13 „Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.”

precum şi normele din 12 decembrie 2016 de aplicare ale acestei legi:

art. 4 „În situaţia în care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţi care îşi asumă în scris răspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie să li se explice consecinţele refuzului sau opririi actelor medicale.”

3. Proiectul de lege încalcă drepturile părintelui aşa cum rezultă ele din noul Cod Civil:

art. 487 Părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaşte acestuia.

4. Proiectul de lege încalcă drepturile personalului medical în ceea ce priveşte exprimarea unui punct de vedere nuanţat asupra vaccinării. De exemplu, preferința medicului asupra unui fabricant de vaccin în detrimentul altuia poate fi ușor interpretată drept tendențioasă sau eronată. Legiuitorul încearcă să impună, în mod autoritar, gândirea unică și o atitudine obscurantistă, anti-științifică. Spiritul științific înseamnă exact gândirea critică și necesită libera exprimare, nu sancțiuni.

5. Proiectul de lege încalcă dreptul la educaţie al copilului, aşa cum este el prevăzut în Constituţia României, Capitolul II: Drepturile şi libertăţile fundamentale

art. 32 (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.

şi cum este prevăzut în Legea 1/2011 Educaţiei Naţionale:

art. 2 (4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.

art. 3 Principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, cât și învățarea pe tot parcursul vieții din România sunt: a) principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;

AŞADAR: Instituţiile statului au rolul de a susţine părintele în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin. Aşadar nu se poate pune problema impunerii a unui anumit tratament medical PREVENTIV [în cazul nostru vaccinurile], deoarece există şi alte opţiuni medicale şi mai ales în contextul specific în care comunitatea ştiinţifică internaţională nu este în consens în ceea ce priveşte eficienţa şi, mai ales, siguranţa vaccinării.

Se încalcă, după cum am arătat mai sus, limitele atribuţiilor instituţiilor publice: care au rol de susţinere a părinţilor în exercitarea drepturilor parentale
Atenţie! copiii sunt ai părinţilor, nu ai statului! Nu putem porni de la premisa ca toţi părinţii din România sunt analfabeţi şi /sau îşi neglijează copiii! Refuzul de a accepta o procedură medicală (mai ales că nu se pune problema unor intervenţii medicale de urgenţă în contextul ameninţării vieţii) nu constituie motiv pentru decăderea din drepturile parentale şi preluarea obligaţiilor de către instituţiile statului.

ASPECTE MEDICALE

1. Nu poate fi invocat interesul superior al societăţii în detrimentul interesului superior al copilului atunci când se încearcă justificarea limitării accesului minorului la educaţie. Motivul invocat (că un copil nevaccinat ar prezenta un risc pentru ceilalţi copii) nu este viabil din mai multe considerente: vaccinul nu poate preveni transmiterea niciunei boli (sunt administrate pentru a diminua simptomele bolii) sau vaccinul se adresează unor boli necontagioase

Exemplificare:
Tetania nu este o boală contagioasă. Vaccinarea contra tetanosului nu poate afecta, în nici un fel, spaţiul public. Vaccinul are ca scop exclusiv protecţia personală.
Vaccinul anti-difteric nu previne colonizarea şi transmiterea agentului difteric. Ca atare vaccinarea nu poate afecta în nici un fel spaţiul public. Vaccinul anti-difteric este, şi el, pentru protecţia individuală.
Vaccinul anti-pertussis nu previne colonizarea şi transmiterea pertussisului. Mai mult, Comisia Ştiinţifică a CDC arată, în 2013, că pacienţii cu mai multe rapeluri la vaccin au şanse mai mari să fie infectaţi şi, ca atare, contagioşi.
Hepatita B este un virus ce se răspândeşte în la indivizii cu comportamente riscante, de exemplu folosirea, în comun, a acelor (tatuaje, pierceinguri, consum de droguri pe cale intravenoasă, etc) sau sex neprotejat, cu mai multi parteneri, etc Chiar şi aşa, accesul în şcoală al copiilor care au hepatita B nu este restricţionat. Cu atât mai mult este absurdă interdicţia copiilor care NU sunt vaccinaţi (deci nu au avut contact de nici un fel cu virusul hepatitei B).

CAZUL RUJEOLEI: vaccinul nu previne îmbonăvirea, ci diminuarea simptomelor. Copiii recent vaccinaţi [high responders] injectați cu vaccinuri care conțin virusuri vii atenuate (de exemplu trivaccinul ROR) sunt contagioși și transmit mai departe în populație virusurile vii care le-au fost injectate prin intermediul acelor vaccinuri.

De asemenea nu se poate pune problema discriminării copiilor nevaccinaţi:

The apparent paradox is that as measles immunization rates rise to high levels in a population, measles becomes a disease of immunized persons. Because of the failure rate of the vaccine and the unique transmissibility of the measles virus, the currently available measles vaccine, used in a single-dose strategy, is unlikely to completely eliminate measles. The long-term success of a two-dose strategy to eliminate measles remains to be determined.

Article by Poland & Jacobson (1994), „Failure to reach the goal of measles elimination. Apparent paradox of measles infections in immunized persons”.
Arch Intern Med 154:1815-1820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8053748

Două mari epidemii de rujeolă (cea din Quebec şi cea din China) au arătat că rujeola încă se manifestă în rândul populaţiei, deşi rata de vaccinare era 95-97% în Canada şi 99% în China. Există şi indivizi care au un raspuns imun slab, care în ciuda rapelurilor nu creează tirul de anticorpi, astfel încât, într-un interval de 2-5 ani de la ultima vaccinare, devin din nou susceptibili de a face boala. Revaccinarea nu poate corecta responsivitatea imunitară scazută. Ca atare, imunizarea forţată a populaţiei nu are ca finalitate logică şi ştiinţifică eradicarea bolii.

Înainte de epoca vaccinării contra rujeolei, incidenţa era preponderent în marja de vârstă 1-15 ani, Mai apoi, după valul de vaccinări, boala se manifestă preponderent la copiii sub 1 an sau la adulţi, fiind şi mai dificil suportat de către aceştia. Deşi expunerea naturală din perioada pre-vaccinală era mai mare, contactul frecvent cu virusul rujeolic crea imunitate pe termen lung, bebeluşii beneficiind în primul an de protecţia pe care o oferă alimentarea cu laptele matern.

Mamele vaccinate, care nu au contactat boala în mod natural şi nu şi-au format imunitate de lungă durată), nu pot oferi protecţie copiilor lor în primul an de viaţă. De asemenea, ca factor conex, scăderea ratei de alăptare în România a contribuit şi ea la descreşterea ratei de imunizare naturală a bebeluşilor. În aceste cazuri se poate opta pentru administrarea imunoglobulinelor, care suplinesc rolul anticorpilor.

2. Vaccinul este o armă împotriva unor afecţiuni / îmbolnăviri care au o mortalitate sau o agresivitate foarte mare (de exemplu rabia – turbarea) nu împotriva îmbolnăvirilor cu risc redus pentru o persoană (cum sunt rujeola sau oreionul).

3. Balanţa riscuri-beneficii. Se pune în discuţie ineficienţa sau eficienţa redusă. Ar trebui alese modalităţile de stimulare nespecifică a sistemului imunitar, când acesta ar putea lupta eficient nu doar împotriva unui virus specific, ci, în general, împotriva viruşilor. Există posibilităţi alternative de stimulare şi susţinere a sistemului imunitar.

Există şi aşa-numitele vaccinuri nespecifice, care stimulează nespecific imunitatea. Şi aici sunt ultracunoscute Bronhovaxom, Urovaxom, Luivac sau altele. Sunt alternative. Medicina alternativă oferă suficiente alternative de a întări sistemul imunitar, în aşa fel încât să facă faţă la infecţii.

4. Vaccinuri: tratament profilactic, prin care se urmăreşte să se prevină o anumită boală. Şi atunci, ca în orice tratament, trebuie să se ţină cont de indicaţii şi contraindicaţii. În România nu se ţine seama în niciun caz de indicaţii, iar de contraindicaţii, în foarte puţine cazuri.

Vaccinul se face cu un scop precis: atunci când există un risc, când există indicaţii. De exemplu, când copilul are o condiţie medicală ce impune manevre chirurgicale, sau perfuzii repetate, etc.

5. Prioritizarea contraindicaţiilor. Principalele contraindicaţii nu sunt reprezentate de alergiile la ou, ci prezenţa unei boli autoimune, printre care amintesc lupusul eritematos, sclerodermia, dermatomiozita, poliartrita reumatoidă, tiroidita autoimună, hepatitele autoimune, diabetul zaharat de tip I, care au o evoluţie gravă şi sunt întotdeauna agravate de vaccinare. Aspectele de mai sus cer testarea pacientului pentru toate aceste boli ÎNAINTE de vaccinare. Dacă se alege varianta imunizării prin vaccinare, trebuie avută în vedere, cum spuneam şi mai sus, balanţa riscuri-beneficii. Astfel, trebuie făcute toate testele pentru toate cazurile de contraindicaţii specificate în prospectul fiecărui vaccin, pentru fiecare beneficiar în parte.

6. Vaccinurile au o acţiune pe termen lung. Adevărata reacţie a vaccinurilor este pe termen lung, atât legată de efectele sale bune, cât şi de cele rele.

Un vaccin se adresează sistemului imunitar, produce nişte modificări acolo, bune sau rele. Ani de zile, zeci de ani de zile sau chiar toată viaţa, un vaccin poate influenţa sistemul imunitar. Şi trebuie să-ţi pui problema că el poate acţiona la dereglarea sistemului imunitar în aşa fel încât să se dezvolte terenul alergic. Dar este limpede că, în ultimii 20 de ani, aproximativ, numărul de persoane alergice a crescut exponenţial. După unele studii, cam 50% din populaţia globului are un teren alergic, care se manifestă sau nu printr-o boală alergică.

7. Nu se poate vorbi de un consens în lumea ştiinţifică în ceea ce priveşte vaccinurile. Este suficient să lansezi acest subiect pentru ca specialiştii să se împartă în două tabere.

Nu există teste comparative între o populaţie complet nevaccinată şi o populaţie vaccinată cu un singur vaccin. Nu au fost urmărite efectele pe termen lung [măcar o generaţie]. Studiile sunt efectuate de centre de cercetare finanţate de către companiile farmaceutice şi, uneori, chiar la cererea companiilor farmaceutice, ceea ce nu exclude conflictul de interese. Multe cercetări rămân nepublicate tocmai din cauza rezultatelor nefavorabile avizarii vaccinurilor sau menţinerii lor pe piaţă.

8. Orice manevră terapeutică sau orice act medical, presupune o opţiune individuală ce trebuie respectată.

ASPECTE ECONOMICE

1. Diagnosticul, tipul de reacţie adversă postvaccinală, tratamentul optim al oricăror reacţii adverse ale vaccinării precum și compensarea oricăror efecte invalidante vor putea fi dispuse şi de către instanţele judecătoreşti, în baza normelor civile privind răspunderea civilă delictuală, în baza unor expertize de specialitate dispuse de către instanţă. În acest sens, producătorul, distribuitorul, medicul şi, după caz, persoana care a administrat vaccinul, ar trebui să răspundă în solidar prentru efectele adverse produse de vaccin, în măsura în care se va stabili existenţa unei culpe privind procesul de producţie, conţinutul vaccinului, modalitatea de transportare, păstrare şi administrare a vaccinului.

2. Condiţiile economice instabile (ca să nu spunem „precare”) din România nu permit „subvenţionarea” activităţii şi stabilităţii producătorilor de vaccinuri. Dorim ca banii noştri, ai românilor, să fie investiţi în mod înţelept şi eficient, în beneficiul real al întregii populaţii. Considerăm că nu vaccinurile sunt prioritatea noastră în sistemul medical (aşa cum declara cu lejeritate comisarul european pentru sănătate, care îşi asumă, în numele românilor, direcţia de investiţie financiară).

Declaraţia Comisarului European pentru Sănătate, Vytenis Andriukaitis:

Vrem să ajutăm România să depășească această problemă care are cauze diferite. În primul rând, există puțini producători de vaccinuri și ei produc nu doar pentru Europa, ci pentru toată lumea. E foarte dificil să garantezi sustenabilitatea producției de vaccinuri fără mecanismele financiare care să permită asta. ASTĂZI AVEM UN GRUP MARE DE ŢĂRI DECISE SĂ CUMPERE VACCINURI ÎMPREUNĂ ŞI SĂ GARANTEZE STABILITATEA RESURSELOR FINANCIARE NECESARE. Ne mișcăm foarte repede în această direcție. Există șanse bune să soluționăm problema crizei vaccinurilor prin mecanisme comune de achiziție. Voi ruga statele UE să coopereze mai mult în acest domeniu și vreau să discutăm cum putem ajuta România și cum putem facilita ca alte state membre să fie solidare și să poată oferi imediat ajutor României ca să-și rezolve problema crizei vaccinurilor.

Considerăm ca fiind prioritare următoarele:
Îmbunătăţirea urgentă a condiţiilor ingienice din instituţiile medicale de stat. Propunem să se înceapă cu elementele banale cu care Florence Nightingale a scăzut rata de mortalitate în timpul războiului din Crimeea: cu apa caldă şi săpun. Am adăuga şi hârtia igienică. Aceste elemente nu ar trebui să lipsească, în primul rând, din dotarea spitatelor şi policlinicilor. Am continua apoi cu dezinfectanţi de calitate (a se vedea scandalul cu dezinfectanţii izbucnit odată cu evenimentul Colectiv), cu aparatura de sterilizare, etc

Completarea stocurilor de medicamente în toate instituţiile sanitare, astfel încât să se permită o ăbuna desfăşurare a activităţii medicale

Refacerea stocurilor de medicamente absolut necesare pentru supravieţuirea pacienţilor cu boli cronice (a se vedea lipsa benzilor de testare a glicemiei, a dispozitivelor de testare a glicemiei, a medicamentelor pentru cei cu insuficienţă renală, etc) sau pentru îmbunătăţirea condiţiilor bolnavilor aflaţi în faza terminală (medicaţia opiacee, lipsa buteliilor de oxigen, asistenţa psihologică etc)

Creşterea remuneraţiilor pentru personalul medical la standarde europene

Organizarea şi desfăşurarea unor campanii generale de informare şi educare în ceea ce priveşte stilul de viaţă sănătos, promovarea regulilor de igienă, de nutriţie, de mişcare şi de odihnă, etc care să aibă impact şi să responsabilizeze atât părinţii cât şi copii cu privire la regulile elementare de igienă.

Organizarea şi desfăşurarea unor campanii generale de informare şi educare adresate tinerilor privind comportamentele riscante (piercingurile, tatuajele, manichiură mini-chirurgicală, relaţiile sexuale neprotejate, consum de droguri, alcool, tutun (pentru evitarea tuberculozei, a hepatitei B, a infectării cu HIV, etc)

Implementarea unor norme de calitate în ceea ce priveşte regulile de sterilizare, igienizare etc în: cabinete stomatologice, cabinete medicale, saloane de cosmetică, saloane de pierceing şi de tatuare şi implementarea unor măsuri de control şi sancţionare pentru nerespectarea acestor reguli

Susţinerea, finanţarea şi promovarea Institutului Cantacuzino în scopul producerii la nivel intern, naţional, a vaccinurilor pentru asigurarea stocurilor necesare intervenţiei în cazul unei epidemii

Implementarea unor programe de monitorizare reală a reacţiilor adverse la toate medicamentele, inclusiv vaccinuri susţinută de campanie extinsă pe media [tv, radio, internet, etc) astfel încât populaţia să afle că poate raporta un efect advers.

Stabilirea unor relaţii de parteneriat cu instituţiile educaţionale (de stat sau private): stabilirea unor norme şi metodologii de aplicare a regulilor minime de igiena (existenţa apei curente, canalizare, săpun şi hârtie igienică), implementarea unor programe educaţionale relativ la comportamentele ce susţin starea de sănătate, de prevenire a comportamentelor riscante. Tot în cadrul instituţiilor şcolare este necesară prezenţa unui cadru medical pe toată durata cursurilor.

CONCLUZIE:

Motivarea legii este neconvingătoare. Statistica deceselor atribuite rujeolei în ultimele 16 luni arată indubitabil că majoritatea lor au survenit pe fondul altor afecțiuni grave (un caz de SIDA, de exemplu) sau în medii sociale defavorizate cu nivel sanitar precar. Dintre ele, doar 7 au atins copii sub 1 an şi, aşa cum am explicat şi mai sus, îmbolnăvirile frecvente la acest interval de vârstă survin preponderent datorită faptulului că incidenţa alăptării (măcar până la 6 luni aşa cum recomandă şi OMS) a scăzut dramatic datorită condiţiilor permisive de promovare a laptelui praf.

Mortalitatea infantilă anuală în România reprezintă 2000 de decese sub vârsta de 12 luni. Doar 0,3% din aceste decese sunt legate, și acelea neconvingător și aparent forțat, de rujeolă. Fenomenul nu are relevanță statistică si este amplificat în spațiul public pentru justificarea unor prevederi exagerate din lege.

Asociaţia Învaţă să Zbori se declară:
– ferm împotriva vaccinării obligatorii
– pro alegere, pro informare și împotriva violării, în orice formă, a drepturilor omului aşa cum sunt ele prevăzute atât în Constituţia României cât şi în alte texte de legi naţionale şi internaţionale (tratate la care România este semnatară).
– dreptul inviolabil al părintelui de a hotărî, informat, pentru copilul său
– dreptul pacientului de a refuza un tratament / o intervenţie medicală
– deptul copilului de a primi educaţie, fără nici o condiţionare colaterală, mai ales una legată de statusul vaccinal
– dreptul cetăţeanului de a beneficia de servicii medicale de calitate
– transparenţa decizională în ceea ce priveşte serviciile medicale (dreptul cetăţeanului de a fi informat despre cum sunt cheltuiţi banii de la bugetul de stat în Ministerul Sănătăţii)


Acest articol se bazează pe opiniile surselor citate. Informațiile de aici nu reprezintă sfaturi medicale și nu sunt prezentate cu scopul de a înlocui relația directă a cititorilor cu medicul lor sau cu un profesionist acreditat în domeniul sănătății. Stiripentruviata.ro se pronunță în favoarea respectării drepturilor constituționale și a drepturilor pacientului de a alege liber, după consultarea medicului, tratamentul și profilaxia pentru sine și pentru copiii săi.

Citeşte şi Dr. Vasile Astărăstoae: Legea vaccinării și dezbaterea publică

Citeşte şi Dr. Vasile Astărăstoae despre vaccinarea obligatorie: „Și drumul spre iad este pavat cu intenții bune”

Citeşte şi Matematicianul Sergiu Moroianu: „Propusa lege a vaccinării este undeva între nazism şi comunism. Ce urmează, obligativitatea prezentării la comisia de sterilizare?!”

 

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

,


Stiripentruviata.ro condamnă instigarea la ură şi violenţă. Dar, după cum confirmă şi CEDO în cazul Handyside vs. UK (para 49), Stiripentruviata.ro consideră că dezbaterea onestă şi libertatea de exprimare pe subiecte de interes public – printre care se numără şi avortul sau atracţia pentru persoane de acelaşi sex – trebuie să aibă loc în mod democratic, fără a fi cenzurate de ameninţarea că vor fi interpretate ca „discurs al urii”.